Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Aktualności

Szczegóły
Artur Błażejewski
Odsłony: 199814

 


Film od samorządu uczniowskiego


Drodzy Rodzice,

   Zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej informuję, że od 25 maja br. istnieje możliwość udziału uczniów klas I-III (dzieci rodziców pracujących) w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.

   Opiekę nad uczniami będą sprawowali przede wszystkim nauczyciele świetlicy oraz inni nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.

   Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców/opiekunów prawnych:
1. obydwojga pracujących
2. pracujących, samotnie wychowujących dzieci
3. pracowników systemu ochrony zdrowia, systemu służb mundurowych, handlu lub przedsiębiorców produkujących, realizujących zadania związane z zapobieganiem zakażenia COVID-19.

   Zadaniem rodzica/opiekuna prawnego jest zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do dnia 21 maja br. lub przynajmniej na 3 dni przed pozostawieniem dziecka w szkole - do wychowawcy klasy.

    Dopiero na podstawie ilości uczniów wymagających opieki, zostaną utworzone grupy (do 12 uczniów w każdej z nich) i zostaną przydzielone sale lekcyjne do realizacji zajęć. Stąd bardzo istotna jest wcześniejsza informacja od rodziców dotycząca pozostawienia dziecka w szkole.

Każdy z uczniów przy wejściu do szkoły musi posiadać
wypenione i podpisane Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego!
(w załączeniu)

  

Zajęcia w szkole będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

   W dalszym ciągu utrzymuje się realizację podstawy programowej w kl. I-III w formie zdalnego nauczania.

 

Organizacja konsultacji z uczniami w trybie stacjonarnym

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII będą mogli uczestniczyć
w konsultacjach indywidualnych lub grupowych
z przedmiotów egzaminacyjnych
w budynku przy ul. Kilińskiego 9.


   W dniu 24 maja br. otrzymacie Państwo oraz uczniowie kl. VIII - Harmonogram konsultacji.
Konsultacje mają dla uczniów charakter dobrowolny.

   Uczeń będzie mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
   Bardzo prosimy, aby uczniowie umawiali się z nauczycielem na konsultacje indywidualnie, poprzez platformę Classroom lub w inny możliwy sposób (telefonicznie, MS, Skype, itd.).
   Uczniowie przychodzą na konsultacje na 5 min. przed wyznaczonym terminem przez nauczyciela, muszą stosować się do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole (w załączeniu), a po skończonych konsultacjach, bez zbędnej zwłoki, opuścić budynek szkoły.

Od 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII będą mogli skorzystać
z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły wg harmonogramu.

UWAGA !!! Konsultacje dla wszystkich uczniów kl. IV-VIII będą się odbywać w budynku przy ul. Kilińskiego 9.

Każdy z uczniów przy wejściu do szkoły musi posiadać
wypenione i podpisane Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego!
(w załączeniu)

   Zajęcia w szkole będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

W załączeniu przesyłam:

1. Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą organizacji zajęć dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego.


Z poważaniem
Artur Błażejewski


Wyniki XVIII Szkolnego Konkursu Matematyczneo kl. 4-5

kl. 4

I miejcse - Nel Płotkowiak, kl. 4 A
II miejsce - Paweł Stolla, kl. 4 A
III miejsce - Nadia Domeradzka, kl. 4 B i Łukasz Pietrzyk, kl. 4 B

kl. 5

I miejsce - Maciej Pawlik, kl. 5 B
II miejsce - Franciszek Kacprzyk, kl. 5 E
III miejsce - Jakub Kubik, kl. 5 B, Jakub Olszowy, kl. 5 E, Radosław Bartyś, kl. 5 B

Gratuluję
koordynator konkursu kl. 4-5 - Aneta Dobrowolska


V Ogólnopolski Konkurs
„Wielka Liga Czytelników”
Edycja 2019/2020

11 maja 2020 r. w naszej szkole został przeprowadzony II etap konkursu,
do którego zakwalifikowało się pięcioro uczniów kl. I – IV oraz sześcioro uczniów
kl. V – VIII. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu w oparciu o wybraną wcześniej lekturę.

Do III etapu – mistrzostw powiatu – zakwalifikowali się uczniowie:
           kl. I – IV
Oliwia Dobrosz – Thiesen     kl. I a
Zofia Godlewska                 kl. II a
Tomasz Stelmach                 kl. I a

kl. V – VIII
Maja Kubik                          kl. VII b                    
Amelia Ośko                        kl. VI e
Julianna Pokrop                  kl. VI a

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Iwona Zdun
Elżbieta Łopatka
Szkolni koordynatorzy konkursu

 

 


OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

zapraszamy uczniów klas ósmych do zapoznania się
z ofertami szkół ponadpodstawowych:


ZS4 baner 2020

 


Zespół Szkół w Bolimowie zaprasza do zapoznania się
z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

Jeśli chcesz się uczyć w przyjaznej atmosferze przyjdź do Bolimowa.

link z ofertą: http://zsp-bolimow.pl/rekrutacja/

link do logowania: https://lodzkie.edu.com.pl


12

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach


zsz2

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach


Pedagog poleca!!!

Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu?

 


Zapraszam do zapoznania

z planem zdalnego nauczania


Zapraszam do zapoznania się
z poradnikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej nt.

Kształcenia na odległość


 W Skierniewicach rusza wsparcie
psychologiczne w czasie pandemii koronawirusa

W poniedziałek 23 marca uruchomiona została specjalna infolinia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wsparcie adresowane jest do uczniów i ich
rodziców, zarówno od specjalistów zatrudnionych w szkole,
jak również od psychologów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. 

Dyżury będą odbywać się w godzinach 8:00 - 15:00 (pon-pt).

Link:  http://www.skierniewice.eu/aktualnosci/zdrowie/w-skierniewicach-rusza-wsparcie-psychologiczne-w-czasie-pandemii-koronawirusa,16.html


Komunikat Nr 2
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach
z dnia 12 marca 2020r.   

komunikat sanepid


 Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Ligii Klas 2019/2020 - kliknij na link

 

Zapoznaj się wynikami konkursu

 


 

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

Czym jest koronawirus - ZALECENIA - kliknij, aby pobrać

 


Informacja o podmiotach wykonujących działalność leczniczą
udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży,
finansowane ze środków publicznych.