Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Doradca zawodowy

Szczegóły

sdz

Doradca Zawodowy
mgr. Dorota Bodera-Czechowska
zaprasza w dniach:

Środa 1000-1200
Czwartek 0800-1200, 1500-1600
Piątek 1200-1400, 1500-1600

Zapraszam rodziców w godzinach pracy
i po indywidualnym umówieniu się.


Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

     Kończąc naszą szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.
     Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.
     Lekcje z  doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII i III oddziałów gimnazjalnych. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Adres strony systemu rekrutacji:
https://lodzkie.edu.com.pl

 

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,
- składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,

uwaga: w dniach 23 maja - 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych.
Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019 r.

21 czerwca - 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00
uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).

do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00
wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych.

16 lipca 2019 r. do godz. 12.00
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00
potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.

25 lipca 2019 r.
podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

1. Oferta szkół jest widoczna w systemie.
2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.


 

Kliknij i pobierz Harmonogram naboru do szkół 2019/2020

 


 

Materiały do pobrania:

  1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadusza Kościuszki w Skierniewicach

  2. Rekrutacja 2018/2019

  3. Tabela do sprawozdania nauczycieli z realizacji działań doradztwa zawodowego


Aktualne źródła informacji dotyczące doradztwa zawodowego:

  3. www.men.gov.pl

  4. www.cdzdm.pl

  5. www.koweziu.edu.pl

  6. www.doradztwo.koweziu.pl

  7. www.edukacja.warszawa.pl

  8. www.doradztwo.ore.edu.pl

  9. www.indywidualni.pl

10. www.scholaris.pl

 

Prezentacje dla uczniów i rodziców:

 11. Możliwości kształcenia po kl. III

 12. Możliwości kształcenia po kl. VIII

   
© ALLROUNDER