Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Plan pracy SU

Szczegóły

Program pracy Samorządu Uczniowskiego
w Szkole Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki
w roku szk. 2019/2020

Podstawą do opracowania tego programu były:

 1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły,
 2. Statut Szkoły,
 3. Plan Pracy Szkoły,
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Cele programu:

 • rozwijanie samorządności uczniów,
 • współodpowiedzialność za „życie” szkoły,
 • wpajanie zasad demokracji,
 • wyrabianie współodpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły,
 • podnoszenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów i ich rodziców,
 • szerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnych,

Cele szczegółowe:

Uczeń potrafi:

- rozwijać samorządność w szkole,

- uczestniczyć w „życiu” szkoły,

- stosować zasady demokracji,

- wypełniać powierzone mu zadania,

- integrować się z klasą,

- przedstawić postać Patrona szkoły,

- spędzić kulturalnie czas,

- organizować życie kulturalne szkoły,

- pomagać potrzebującym,

- bronić słabszych,

- wyrażać swoje uczucia,

- wyrażać swoje zdanie,

- okazywać szacunek innym,

        - wykazywać się inicjatywą i pomysłowością.

STYCZEŃ

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, zarząd SU. Stosowanie obiektywnej oceny, wyrażanie własnego zdania, inicjatywa i pomysły na nowy semestr.

Spotkanie SU i dokonanie podsumowania 

za I semestr, wnioski do dalszej pracy.

Uczeń dokonuje próby oceny swojej pracy w SU oraz proponuje pomysły do dalszej pracy.
2.

Zorganizowanie zabawy choinkowej.

Zespół ds. zabawy karnawałowej, wychowawcy, uczniowie. Integracja klas, kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy. Ustalenie terminu zabawy, wystrój sali, przeprowadzenie zabawy. Uczeń aktywnie włącza się w działania na rzecz szkoły, integruje się
z innymi uczestnikami zabawy, kultywuje tradycje.
3.

Wykonanie gazetki na temat bezpiecznych ferii

Wychowawca klasy, uczniowie Bezpieczeństwo uczniów w czasie wolnych od szkoły, od zajęć lekcyjnych  Wykonanie gazetek okolicznościowych - informacyjnych Uczniowie będą potrafili zachować się
w sytuacjach niebezpiecznych
w wolnym czasie
4.

WOŚP

Opiekunowie samorządy, uczniowie klas VII, VIII Udział uczniów w ogólnopolskiej akcje Uczniowie czynnie angażują się w WOŚP jako wolontariusze; przeprowadzają zbiórkę pieniędzy na ulicach miasta i na terenie szkoły Zebranie jak największej kwoty pieniędzy w zbiórkach do puszek na rzecz WOŚP

LUTY

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1. Poczta walentynkowa. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, uczniowie. Wyrażanie swoich uczuć, okazywanie szacunku innej osobie. Sporządzenie plakatu informującego
 o działaniu poczty, zebranie walentynek, przesyłanie kartek.
Uczeń aktywnie włącza się w działania
 na rzecz szkoły, kultywuje tradycje.
2.

Walentynki – czerwony strój

 Czerwone stroje , przypięte serca

 Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Uczniowie Wyrażanie swoich uczuć, okazywanie szacunku innej osobie. Wyrażanie swoich emocji i uczuć wobec innych Uczeń aktywnie włącza się w działania
 na rzecz szkoły, kultywuje tradycje.

 

MARZEC

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1.

Dzień kobiet

Dziewczyny spódniczki chłopaki krawat / mucha

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,
uczniowie i wychowawcy

Wyrażanie uczuć, okazywanie szacunku kobietom;

Wykazywanie się kreatywnością

Organizacja święta na terenie szkoły

Uczniowie pielęgnują tradycje szkolne’

Uczeń jest kreatywny, aktywnie angażuje się
w życie szkoły i klasy; integruje się z klasą
i zespołem uczniów
w szkole

2.

Wykonanie gazetki z okazji dnia kobiet

„Wszystkim Kobietom”

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Wychowawcy klas, uczniowie

Wyrażanie uczuć, okazywanie szacunku kobietom;

Wykazywanie się kreatywnością

Wykonanie gazetki Uczeń jest kreatywny, aktywnie angażuje się
w życie szkoły i klasy; integruje się z klasą
i zespołem uczniów
w szkole
3. Wykonanie gazetki „ Pierwszy dzień wiosny „ Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Wychowawcy klas, uczniowie Wykazanie się kreatywnością Wykonanie gazetki Uczeń jest kreatywny, aktywnie angażuje się
w życie szkoły i klasy; integruje się z klasą
i zespołem uczniów
w szkole
4. Imieniny miesiąca Dziewczyny wianki kwiatowe / chłopcy elementy kwieciste Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, Uczniowie Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością. Obchody imienin miesiąca na terenie szkoły Uczeń jest kreatywny, aktywnie angażuje się
w życie szkoły i klasy; integruje się z klasą
i zespołem uczniów
w szkole

KWIECIEŃ

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1.

Dzień Talentów,

Wybory miss i mistera .

Zespół ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, uczniowie. Tworzenie sprzyjającej atmosfery do wczesnego rozpoznawania, rozbudzania i rozwijania zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów. Prezentacja talentów.

Uczeń pogłębia
i rozwija swoje zainteresowania, pasje

i zdolności; osiąga sukcesy w konkursach

i zawodach; prezentuje swoje umiejętności. Jest kreatywny.

2.

Wykonanie gazetki
z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wychowawcy klas,  uczniowie.

Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością.

Wykonywanie gazetki.

Uczeń jest kreatywny, odpowiedzialnym
za swoje czyny i podejmowane decyzje.

3.

Apel z okazji Świąt Wielkanocnych „Wielkanocne zwyczaje”.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego
ul. 1 Maja:

Marzena Kaczor

Dorota Orłowska

ul. Kilińskiego:

Katarzyna Lange

Kształcenie odpowiedzialności
za powierzone zadania, pielęgnowanie tradycji szkolnych.

Prezentacja przedstawienia, złożenie życzeń.

Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w czasie uroczystości szkolnych, chętnie uczestniczy w szkolnych obchodach świąt.

4. Świąteczne śniadanie Wielkanocne 07.04.2020

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Uczniowie , nauczyciele

Integracja zespołów klasowych

Przekazywanie tradycji świątecznych

Rozwijanie pomysłowości uczniów

5 osobowe zespoły klasowe przygotowują poczęstunek dla wszystkich

Pyszne śniadanie oparte na symbolice świat wielkanocnych

MAJ

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1. Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

ul. 1 Maja:

Katarzyna Stopińska-Zając

Paulina Król

ul. Kilińskiego:

Marzena Kurzec

Kamila Kośka

Janusz Puszcz

Kształcenie odpowiedzialności
za powierzone zadania, pielęgnowanie tradycji szkolnych, kształcenie postaw patriotycznych.
Prezentacja przedstawienia. Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych, chętnie uczestniczy w szkolnych obchodach świąt państwowych.
2. Udział w miejskich uroczystościach obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Opiekunowie pocztu sztandarowego, nauczyciele, uczniowie. Rozwój postawy patriotycznej. Udział  w mszy świętej. Uczeń godnie reprezentuje szkołę w kontaktach z pozaszkolnym środowiskiem społecznym, chętnie uczestniczy
w miejskich obchodach świąt państwowych.
3. Wykonanie gazetki z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wychowawcy klas, uczniowie

Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością. Wykonywanie gazetki. Uczeń jest kreatywny, odpowiedzialny
za swoje czyny i podejmowane decyzje
4.

Wykonanie gazetki

„Kochajmy Nasze Mamy”

Wychowawcy klas, uczniowie

Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością. Wykonywanie gazetki. Uczeń jest kreatywny, odpowiedzialny
za swoje czyny i podejmowane decyzje.
5. Imieniny miesiąca Kolor zielony

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

Uczniowie

Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością. Obchody imienin miesiąca na terenie szkoły Uczeń jest kreatywny, aktywnie angażuje się
w życie szkoły i klasy; integruje się z klasą
i zespołem uczniów
w szkole

 

CZERWIEC

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
1. Przygotowania
do zakończenia roku klas VIII
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, wychowawcy. Kultywowanie szkolnych tradycji. Uroczyste pożegnanie uczniów klas VI oraz przekazanie sztandaru szkoły. Udział
w uroczystości pożegnania uczniów klas szóstych.
Uczeń potrafi odpowiednio zachować się w czasie uroczystości szkolnych, jest dumny z osiągnięć
i pozycji szkoły.
4. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, zarząd SU. Stosowanie obiektywnej oceny, wyrażanie własnego zdania, inicjatywa i pomysły na nowy rok szkolny.

Spotkanie SU i dokonanie podsumowania 

za II semestr, wnioski do dalszej pracy.

Uczeń dokonuje próby oceny swojej pracy w SU oraz proponuje pomysły do dalszej pracy.

5. Apel z okazji Dnia Rodziny Opiekunowie samorządu , uczniowie

Pogłębianie więzi rodzinnych;

Angażowanie rodziców w życie szkoły

Organizacja spektaklu muzycznego przez uczniów

Uczeń zna swoje miejsce w rodzinie

Potrafi docenić i zrozumieć rolę rodziny

6. Wykonanie gazetki „ Dziecko tez ma swoje prawa „

Wychowawca klasy, uczniowie

Kształcenie obowiązkowości uczniów, wykazywanie się pomysłowością. Wykonywanie gazetki. Uczeń jest kreatywny, odpowiedzialny
za swoje czyny i podejmowane decyzje.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W CZASIE TRWANIA

CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO 2019 / 2020

Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów Efekty
3. Prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Zbieranie i segregacja danych dotyczących działalności SU. Sporządzanie protokołów zebrań SU, prowadzenie księgi finansowej. Uczeń stara się dokumentować swoją działalność. 
4. Przepływ informacji. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, uczniowie. Uczestniczenie w „życiu” szkoły, organizowanie życia kulturalnego szkoły. Komunikacja ustna, tablica informacyjna. Uczeń uczestniczy aktywnie w działalności SU dotyczącej szkoły.
5. Uczestnictwo w pracy szkoły. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, uczniowie. Uczestniczenie w pracy i „życiu” szkoły, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania. Ścisła współpraca uczniów z poszczególnych sekcji z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, pracownikami szkoły, biblioteką, organizacjami i kołami działającymi w szkole. Uczeń współorganizuje życie szkolne poprzez aktywne w nim uczestnictwo.
6. Dbałość o mienie szkolne. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, uczniowie. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania, okazywanie szacunku dla mienia szkoły. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy. Uczeń troszczy się o ład i porządek w szkole, o estetykę pomieszczeń szkolnych, szanuje mienie szkolne jako dobro wspólne.
7. Dbałość o bezpieczeństwo w szkole. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego, nauczyciele, uczniowie. Pomoc, potrzebującym, obrona słabszych, okazywanie szacunku pracownikom szkoły. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w klasach, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią. Uczeń przestrzega ogólnie przyjętych  normy zachowania, dba o bezpieczeństwo własne i  kolegów.
8. Uczestnictwo w pracy na rzecz rozwoju szkoły. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wychowawcy, uczniowie. Wykazywanie się inicjatywą i pomysłowością, organizowanie życie kulturalnego szkoły. Podejmowanie prac społecznych
na rzecz klasy i szkoły.
Uczeń współorganizuje życie szkolne poprzez aktywne w nim uczestnictwo.
9. Edukacja zdrowotna. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wychowawcy, nauczyciele, uczniowie. Znajomość zasad i promocja higieny osobistej, rozwój zdrowych nawyków, równowaga między nauką a zabawą. Dbałość o higienę osobistą, ubioru, właściwy wypoczynek. Uczeń dba o czystość stroju i schludny wygląd, chętnie uczestniczy w realizacji programów prozdrowotnych
12. Profilaktyka. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wychowawcy, nauczyciele. Zajęcia na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy i agresji, motywacja uczniów do nauki i poprawnego zachowania. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki, przeciwdziałanie otyłości. Uczeń dba o zdrowie, dba o bezpieczeństwo własne i kolegów, wykorzystuje w praktyce umiejętności asertywne.
15. Akcje charytatywne. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, opiekunowie Szkolnego Koła PCK, opiekunowie wolontariatu. Integracja uczniów w słusznej sprawie, kształcenie umiejętności empatycznych, uczestnictwo w „życiu” szkoły, umiejętność podtrzymywanie tradycji. Współpraca z Fundacją Pomocy Zwierzętom „Roka”, praca wolontariatu. Uczeń współorganizuje życie szkolne poprzez aktywne w nim uczestnictwo, prezentuje postawę akceptacji i chęć pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym i starszym, angażuje się w działania na rzecz bezdomnych zwierząt.

 

   
© ALLROUNDER