7B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-2/2 #w11 H3   biologia Mk B13 wf-1/2 KJ Bg1 j.polski IZ B14
2 8:50- 9:35 wf-2/2 #w11 H3 j.angielski-1/2 BP B13 geografia MC B1 wf-1/2 KJ Bg1 j.polski IZ B14
3 9:50-10:35 chemia Kz B19 j.polski IZ B10 fizyka DK B20 j.polski IZ B3 plastyka SJ B11
4 10:40-11:25 geografia MC B1 historia KA B2 historia KA B3 fizyka DK B4 matematyka BM B14
5 11:40-12:25 biologia Mk B13 matematyka BM B15 j.polski IZ B10 matematyka BM B11 j.niem-podst-1/2 TS B17
j.ros-podst-2/2 VK B23
6 12:40-13:25 j.angielski-1/2 BP B21
j.angielski-2/2 JP B9
fizyka DK B20 muzyka PJ B15 chemia Kz B19 j.angielski-1/2 BP B22
j.angielski-2/2 JP B23
7 13:40-14:25 j.niem-podst-1/2 TS B22
j.ros-podst-2/2 VK B21
religia TC B6 matematyka BM B14   religia TC B13
8 14:30-15:15 zaj. z wych. IZ B10 wf_fakultet-1/6 #f7a @
wf_fakultet-2/6 #f7b Bg1
wf_fakultet-3/6 #f7c H4
wf_fakultet-4/6 #f7d H3
wf_fakultet-5/6 #f7e H2
wf_fakultet-6/6 #f7f H1
informatyka-1/2 RC B17
j.angielski-2/2 JP B23
  informatyka-2/2 WK B17
9 15:25-16:10   wf_fakultet-1/6 #f7a @
wf_fakultet-2/6 #f7b Bg1
wf_fakultet-3/6 #f7c H4
wf_fakultet-4/6 #f7d H3
wf_fakultet-5/6 #f7e H2
wf_fakultet-6/6 #f7f H1
     
Obowiązuje od: 18 września 2017 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-19
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum