• Nauczanie zdalne

     • Szanowni Państwo,

      od poniedziałku 26 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r., zajęcia w klasach 4-8 będą się odbywać w systemie zdalnym online synchronicznie (na żywo, w bezpośrednim połączeniu przy wykorzystaniu aplikacji Meet).

      Zajęcia odbywają się według obowiązującego w szkole planu lekcji.

      Odstępstwem od powyższej zasady są zajęcia wychowania fizycznego: w przypadku zajęć blokowych (2 godziny lekcyjne pod rząd), realizuje się jedną godzinę zajęć.

      Wszystkie zajęcia dodatkowe: rewalidacja, koła zainteresowań, socjoterapia odbywają się również on-line zgodnie z planem zajęć.

      Jednostka lekcyjna trwa 45 minut, w tym 30-35 minut pracy on-line z nauczycielem oraz 10-15 minut pracy własnej ucznia.

      Lekcje będą udostępnianie poprzez dziennik elektroniczny Librus w tzw. Terminarzu.

      Nauczyciele na bieżąco będą sprawdzać frekwencję.

      Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji.

      Artur Błażejewski

      Dyrektor szkoły

     • Aplikacja ProteGO Safe

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

      Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

      Aplikacja ProteGO Safe – jak to działa?

      ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.  

      ProteGO Safe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

      Aplikacja składa się z dwóch modułów:•    pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,•    drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

      Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGO Safe!

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej

     • Informacja dla rodziców

     • Drodzy Rodzice,

      w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 został wprowadzony Regulamin oraz stosowne Procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w naszej placówce w okresie trwania pandemii COVID-19.

      Na podstawie § 2 ust. 1 PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach:"Zadaniem rodziców/opiekunów prawnych jest codzienna kontrola stanu zdrowia dziecka przed wyjściem  do  szkoły oraz  wyposażenie  dziecka  w  środki  ochrony  (maseczka  lub  przyłbica, rękawiczki)".

      Bardzo proszę o wyposażenie dzieci w maseczkę lub przyłbicę.

      Z wyrazami szacunku

      Artur Błażejewski

      Dyrektor szkoły

     • Kalendarz roku szkolnego 2020 / 2021

     • Propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczychw roku szkolnym 2020/2021:

      Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zmianami), dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

      • 04.01-05.01.2021 r. – 2 dni przed Świętem Trzech Króli
      • 04.06.2021 r. - 1 dzień piątek po Bożym Ciele
      • 28.05.2021 r. - 1 dzień Święto Szkoły - Dzień Dziecka
      • 25.05-27.05.2021 r. - 3 dni egzamin ósmoklasisty
      • 30.04.2021 r. – 1 dzień piątek przed 1 maja

      W tych dniach dla chętnych uczniów będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.