• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców
     Szkoły Podstawowej nr 2
     im. T. Kościuszki w Skierniewicach
     w roku szkolnym 2021/2022

     ZARZĄD RADY RODZICÓW

     1. Paweł Siatkowski      -  przewodniczący Rady Rodziców
     2. Anna Czajka       -  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
     3. Paweł Gmerek  -  wiceprzewodniczący Rady Rodziców
     4. Mariola Pawlak    -  sekretarz Rady Rodziców
     5. Marzena Stachecka -  członek zarządu
     6. Wioleta Wójcik  -  członek zarządu
     7. Katarzyna Szymaczak  -  członek zarządu
     8. Katarzyna Rosłon -  członek zarządu
     9. Dariusz Supera  -  członek zarządu

      KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

     1. Agata Lesiak
     2. Wojnicki Łukasz
     3. Kordasińska Marta
     4. Kurosadowicz Artur
     5. Serwan Justyna

     CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

     1. Grabowska Sas Justyna
     2. Kroc Agnieszka
     3. Czerwiński Tomasz
     4. Byster Robert
     5. Lisińska Edyta
     6. Suszkowska Aneta
     7. Marzena Zwolińska
     8. Uczciwek Agnieszka
     9. Lewandowska Magdalena
     10. Dudek Dorota
     11. Borowiec Jadwiga
     12. Bartosiewicz Ewa
     13. Ignaczewska Paulina
     14. Kroc Bogumiła
     15. Czerwińska Justyna
     16. Olszowa Małgorzata
     17. Jabłońska Aneta
     18. Falkowska Joanna
     19. Caban Katarzyna
     20. Kiełczyńska Katarzyna
     21. Wójcik Katarzyna
     22. Gajos Beata