• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców
     Szkoły Podstawowej nr 2
     im. T. Kościuszki w Skierniewicach
     w roku szkolnym 2020/2021

     ZARZĄD RADY RODZICÓW

     1. Paweł Gmerek      -  przewodniczący Rady Rodziców
     2. Anna Czajka       -  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
     3. Paweł Siatkowski  -  wiceprzewodniczący Rady Rodziców
     4. Mariola Pawlak    -  sekretarz Rady Rodziców
     5. Marzena Stachecka -  członek zarządu
     6. Katarzyna Wójcik  -  członek zarządu
     7. Katarzyna Rosłon  -  członek zarządu
     8. Kordasińska Marta -  członek zarządu
     9. Kinga Wasilewska  -  członek zarządu

      

     KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

     1. Agata Lesiak
     2. Gierach Barbara
     3. Czerwiński Tomasz
     4. Szymczak Katarzyna
     5. Alicja Bielawska

     CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

     1. Byster Robert
     2. Małgorzata Szałwińska 
     3. Marzena Zwolińska
     4. Supera Dariusz
     5. Agnieszka Uczciwek
     6. Magdalena  Lewandowska
     7. Lisińska Edyta
     8. Sylwia Markus
     9. Borowiec Jadwiga
     10.Machaj Monika
     11.Łukasz Wojnicki
     12.Monika Kollbek
     13.Bogumiła Radomska
     14.Justyna Czerwińska
     15.Rosa-Farej Kamila
     16.Katarzyna Pachecka
     17.Aneta Jabłońska
     18.Agnieszka Krynicka
     19.Katarzyna Caban
     20.Beata Gajos
     21. Matyjek Magdalena
     22.Ignaczewska Paulina
     23.Stępniewska Marta