• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców
     Szkoły Podstawowej nr 2
     im. T. Kościuszki w Skierniewicach
     w roku szkolnym 2023/2024

     ZARZĄD RADY RODZICÓW

     1. Anna Czajka - przewodniczący Rady Rodziców
     2. Zimnota Karolina -  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
     3. Chabros Ewa -  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
     4. Marzena Stachecka    -  sekretarz Rady Rodziców
     5. Justyna Grabowska-Sas -  członek zarządu
      

      KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

     1. Katarzyna Kiełczyńska
     2. Agnieszka Kaźmierczak
     3. Agnieszka Uczciwek
     4. Justyna Serwan
     5. Tomasz Czerwiński

     CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

     1a    Tomasz Czerwiński
     1b    Joanna Kamińska
     1c    Ewelina Fabiszewska
     2a    Karolina Ptak-Podłoga
     2b    Adrianna Janiak
     2c    Ewa Piekut
     2d    Agnieszka Kaźmierczak
     3a    Justyna Grabowska-Sas
     3b    Magdalena Pawlak
     3c    Łukasz Wojnicki
     3d    Wioletta Wójcik
     3e    Justyna Serwan
     4a    Karolina Domańska
     4b    Magdalena Krawczyńska
     4c    Robert Byster
     4d    Renata Kowalczyk
     5a    Marzena Wojciechowska
     5b    Anna Czajka
     5c    Monika Larczyńska
     5d    Kornelia Markowska Klaudia Sobczyńska
     5e    Karolina Pikora
     6a    Magdalena Lewandowska
     6b    Ewa Chabros
     6c    Kornelia Markowska
     6d    Karolina Zimnota
     6e    Dorota Dudek
     7a    Paweł Gmerek
     7b    Katarzyna Rosłon
     7c    Jadwiga Borowiec
     7d    Katarzyna Kiełczyńska
     7e    Łukasz Wojnicki
     8a    Marzena Stachecka
     8b    Agnieszka Uczciwek
     8c    Gabriela Gradowska-Socha