• O nas

    • "Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka,
     nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów."

     Janusz Korczak

     Misja szkoły

     • Jesteśmy liderem w dziedzinie nowoczesnej edukacji.
     • Realizujemy potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
     • Nasza szkoła kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.

      

     Nasza szkoła jest:

     • nowoczesna, innowacyjna, twórcza, otwarta na potrzeby ucznia, oczekiwania rodzica, a zarazem stawiająca wysokie wymagania wychowankom,
     • bezpieczna i przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
     • zapewniająca uczniowi wszechstronny rozwój oraz przygotowująca go do dalszej nauki i samodzielnego, dorosłego życia,
     • sprzyjająca osiąganiu sukcesów w różnych obszarach działalności szkolnej,
     • stwarzająca warunki do indywidualnego rozwoju osobowego uczniów opartego na fundamencie wysokich wartości,
     • tolerancyjna, szanująca prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, podejmowanych decyzji i kreatywności w myśleniu oraz działaniu,
     • współpracująca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej,
     • rozpoznawana w środowisku, z wysoko wykwalifikowaną, rozwijającą się kadrą pedagogiczną oraz dobrze wyposażoną bazą lokalową i dydaktyczną,
     • szkołą, w której panuje wzajemny szacunek pomiędzy uczniem, nauczycielem a rodzicem, ponieważ połączy ich świadomość wspólnego celu.
      
     Data założenia: 1974-09-02