• Władze szkoły

    • Artur Błażejewski
    • Artur BłażejewskiDyrektor szkoła.blazejewski@sp2sk.pl
    • Anna Słomkowska-Fal
    • Anna Słomkowska-FalWicedyrektor szkołyanna.slomkowska@interia.pl
    • Elżbieta Łopatka
    • Elżbieta ŁopatkaWicedyrektor szkołyela.lopatka1@wp.pl
  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

    • Beata Chmurska
    • Beata ChmurskaI A
    • Dorota Pawłowska
    • Dorota PawłowskaI B
    • Genowefa Pogorzelska
    • Genowefa PogorzelskaI C
    • Izabela Kocęba
    • Izabela KocębaII A
    • Edyta Salamon
    • Edyta SalamonII B
    • Anna Słomkowska-Fal
    • Anna Słomkowska-FalII C
    • Ewa Szyszczyńska
    • Ewa SzyszczyńskaII D
    • Ilona Konieczna
    • Ilona KoniecznaIII A
    • Ewa Grzegorzewska
    • Ewa GrzegorzewskaIII B
    • Małgorzata Majka
    • Małgorzata MajkaIII C
    • Bogusława Szmigielska
    • Bogusława SzmigielskaIII D
    • Joanna Strumidło-Urbanek
    • Joanna Strumidło-UrbanekIII E
  • Nauczyciele przedmiotów

    • Agnieszka Bakalarska
    • Agnieszka Bakalarskanauczyciel świetlicy
    • Anna Bartosińska
    • Anna Bartosińskaj. polski, historia
    • Dorota Bodera-Czechowska
    • Dorota Bodera-Czechowskadoradca zawodowy
    • Agnieszka Bombała
    • Agnieszka Bombałanauczyciel wspomagający
    • Agnieszka Celejewska
    • Agnieszka Celejewskanauczyciel wspomagający
    • Tomasz Chadamik
    • Tomasz Chadamikreligia
    • Małgorzata Chomiarczuk
    • Małgorzata Chomiarczukjęzyk polski
    • Milena Cieślicka
    • Milena Cieślickanauczyciel wspomagający
    • Barbara Czechowska
    • Barbara Czechowskajęzyk angielski
    • Aneta Dobrowolska
    • Aneta Dobrowolskamatematyka
    • Magdalena Duda
    • Magdalena Dudareligia, historia
    • Elżbieta Dudkiewicz
    • Elżbieta Dudkiewicznauczyciel świetlicy
    • Wojciech Frączek
    • Wojciech Frączekprzyroda, geografia, biologia
    • Adrianna Frątczak
    • Adrianna Frątczakpedagog specjalny
    • Piotr Gierach
    • Piotr Gierachwychowanie fizyczne
    • Katarzyna Janusz
    • Katarzyna Januszwychowanie fizyczne
    • Agnieszka Jelonek-Krupińska
    • Agnieszka Jelonek-Krupińskajęzyk angielski
    • Marzena Kaczor
    • Marzena Kaczorjęzyk polski
    • Dariusz Kłosiński
    • Dariusz Kłosińskifizyka
    • Małgorzata Kobierska
    • Małgorzata Kobierskanauczyciel wspomagający
    • Agnieszka Komorowska
    • Agnieszka Komorowskajęzyk polski
    • Stanisław Korczyński
    • Stanisław Korczyńskinauczyciel rahabilitant
    • Ilona Koziarska
    • Ilona Koziarskachemia
    • Paulina Król
    • Paulina Króljęzyk polski
    • Marzenna Kurzec
    • Marzenna Kurzechistoria
    • Katarzyna Lange
    • Katarzyna Langereligia
    • Elżbieta Łopatka
    • Elżbieta Łopatkajęzyk polski
    • Joanna Makowska
    • Joanna Makowskaj. niemiecki
    • Katarzyna Markowicz
    • Katarzyna Markowiczmatematyka, informatyka
    • Elżbieta Markowska
    • Elżbieta Markowskawychowanie fizyczne
    • Karolina Milewska
    • Karolina Milewskapedagog szkolny
    • Małgorzata Miśkiewicz
    • Małgorzata Miśkiewicznauczyciel wspomagający
    • Leszek Misztal
    • Leszek Misztalinformatyka
    • Beata Muras-Dąbrowska
    • Beata Muras-Dąbrowskamatematyka
    • Aneta Nowak
    • Aneta Nowaketyka
    • Ilona Ojrzyńska
    • Ilona Ojrzyńskainformatyka, technika
    • Dorota Orłowska
    • Dorota Orłowskamatematyka, fizyka
    • Maja Pawłowska
    • Maja Pawłowskabiologia
    • Justyna Podkoń
    • Justyna Podkońmuzyka
    • Urszula Pokora
    • Urszula Pokorapedagog szkolny
    • Agnieszka Porczyk
    • Agnieszka Porczykreligia
    • Barbara Przybył
    • Barbara Przybyłjęzyk angielski
    • Janusz Puszcz
    • Janusz Puszczmatematyka, język angielski
    • Magdalena Radek
    • Magdalena Radekmuzyka, język angielski, język rosyjski
    • Katarzyna Sałkowska
    • Katarzyna Sałkowskajęzyk polski
    • Małgorzata Sitarska
    • Małgorzata Sitarskanauczyciel wspomagający
    • Karol Skrzydło
    • Karol Skrzydłowychowanie fizyczne
    • Bogusława Sroczyńska
    • Bogusława Sroczyńskanauczyciel świetlicy
    • Justyna Stopińska
    • Justyna Stopińskajęzyk angielski
    • Katarzyna Stopińska-Zając
    • Katarzyna Stopińska-Zająchistoria
    • Aleksandra Szuplewska
    • Aleksandra Szuplewskapsycholog szkolny
    • Renata Szymańska
    • Renata Szymańskanauczyciel wspomagający
    • Iwona Tartanus
    • Iwona Tartanusplastyka
    • Agnieszka Węcławiak
    • Agnieszka Węcławiaknauczyciel wspomagający
    • Jolanta Woszczyk
    • Jolanta Woszczykjęzyk angielski
    • Dobrosława Woźniak
    • Dobrosława Woźniakwychowanie fizyczne
    • Beata Zawadzka
    • Beata Zawadzkageografia
    • Ewa Zdzieszyńska-Tasak
    • Ewa Zdzieszyńska-Tasakwychowanie fizyczne
    • Agata Znajdek
    • Agata Znajdekbiologia