• Władze szkoły

    • Artur Błażejewski
    • Artur BłażejewskiDyrektor szkoła.blazejewski@sp2sk.pl
    • Malgorzata Morawska
    • Malgorzata MorawskaWicedyrektor szkołym.morawska@sp2sk.pl
  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

    • Ilona Konieczna
    • Ilona KoniecznaI A
    • Ewa Grzegorzewska
    • Ewa GrzegorzewskaI B
    • Małgorzata Majka
    • Małgorzata MajkaI C
    • Anna Pońska-Nowak
    • Anna Pońska-NowakI D
    • Joanna Strumidło-Urbanek
    • Joanna Strumidło-UrbanekI E
    • Bogusława Szmigielska
    • Bogusława SzmigielskaII A
    • Beata Chmurska
    • Beata ChmurskaII B
    • Genowefa Pogorzelska
    • Genowefa PogorzelskaII C
    • Małgorzata Kobierska
    • Małgorzata KobierskaII D
    • Edyta Salamon
    • Edyta SalamonIII A
    • Ewa Szyszczyńska
    • Ewa SzyszczyńskaIII B
    • Anna Słomkowska-Fal
    • Anna Słomkowska-FalIII C
    • Dorota Pawłowska
    • Dorota Pawłowska III D
    • Anna Kozłowska
    • Anna KozłowskaIII E
  • Nauczyciele przedmiotów

    • Grażyna Antosik
    • Grażyna Antosikjęzyk polski
    • Anna Anwajler
    • Anna Anwajlerhistoria
    • Agnieszka Bakalarska
    • Agnieszka Bakalarskanauczyciel świetlicy
    • Dorota Bodera-Czechowska
    • Dorota Bodera-Czechowskadoradca zawodowy
    • Tomasz Chadamik
    • Tomasz Chadamikreligia
    • Małgorzata Chomiarczuk
    • Małgorzata Chomiarczukjęzyk polski
    • Barbara Czechowska
    • Barbara Czechowskajęzyk angielski
    • Roman Czyżewski
    • Roman Czyżewskiinformatyka
    • Aneta Dobrowolska
    • Aneta Dobrowolskamatematyka
    • Jolanta Doruchowska
    • Jolanta Doruchowskawychowanie fizyczne
    • Elżbieta Dudkiewicz
    • Elżbieta Dudkiewicznauczyciel świetlicy
    • Wojciech Frączek
    • Wojciech Frączekprzyroda, geografia, biologia
    • Aleksandra Gąsecka
    • Aleksandra Gąseckajęzyk angielski
    • Piotr Gierach
    • Piotr Gierachwychowanie fizyczne
    • Katarzyna Janusz
    • Katarzyna Januszwychowanie fizyczne
    • Agnieszka Jelonek-Krupińska
    • Agnieszka Jelonek-Krupińskajęzyk angielski
    • Marzena Kaczor
    • Marzena Kaczorjęzyk polski
    • Dariusz Kłosiński
    • Dariusz Kłosińskifizyka
    • Agnieszka Komorowska
    • Agnieszka Komorowskajęzyk polski
    • Stanisław Korczyński
    • Stanisław Korczyńskinauczyciel rahabilitant
    • Witold Kostrzewski
    • Witold Kostrzewskiinformatyka
    • Ilona Koziarska
    • Ilona Koziarskachemia
    • Paulina Król
    • Paulina Króljęzyk polski
    • Marzenna Kurzec
    • Marzenna Kurzechistoria
    • Violetta Kutkowska
    • Violetta Kutkowskajęzyk rosyjski
    • Barbara Kwiatkowska
    • Barbara Kwiatkowskabiologia
    • Katarzyna Lange
    • Katarzyna Langereligia
    • Dorota Lis
    • Dorota Lismatematyka, informatyka
    • Elżbieta Łopatka
    • Elżbieta Łopatkajęzyk polski
    • Alina Magdziarz
    • Alina Magdziarznauczyciel biblioteki
    • Joanna Makowska
    • Joanna Makowskanauczyciel wspomagający
    • Katarzyna Markowicz
    • Katarzyna Markowiczmatematyka, informatyka
    • Elżbieta Markowska
    • Elżbieta Markowskawychowanie fizyczne
    • Leszek Misztal
    • Leszek Misztalinformatyka
    • Karolina Milewska
    • Karolina Milewskapedagog szkolny
    • Beata Muras-Dąbrowska
    • Beata Muras-Dąbrowskamatematyka
    • Karolina Nowakowska
    • Karolina Nowakowskawychowanie fizyczne
    • Ilona Ojrzyńska
    • Ilona Ojrzyńskainformatyka, technika
    • Dorota Orłowska
    • Dorota Orłowskamatematyka, fizyka
    • Urszula Pawlak
    • Urszula Pawlakreligia
    • Maja Pawłowska
    • Maja Pawłowskabiologia
    • Maria Pluta
    • Maria Plutajęzyk niemiecki
    • Justyna Podkoń
    • Justyna Podkońmuzyka
    • Urszula Pokora
    • Urszula Pokorapedagog szkolny
    • Barbara Przybył
    • Barbara Przybyłjęzyk angielski
    • Janusz Puszcz
    • Janusz Puszczmatematyka, język angielski
    • Magdalena Radek
    • Magdalena Radekmuzyka, język angielski, język rosyjski
    • ks. Piotr Rudnicki
    • ks. Piotr Rudnickireligia
    • Katarzyna Sałkowska
    • Katarzyna Sałkowskajęzyk polski
    • Karol Skrzydło
    • Karol Skrzydłowychowanie fizyczne
    • Bogusława Sroczyńska
    • Bogusława Sroczyńskanauczyciel świetlicy
    • Justyna Stopińska
    • Justyna Stopińskajęzyk angielski
    • Katarzyna Stopińska-Zając
    • Katarzyna Stopińska-Zająchistoria
    • Małgorzata Szadkowska
    • Małgorzata Szadkowskanauczyciel biblioteki
    • Aleksandra Szuplewska
    • Aleksandra Szuplewskapsycholog szkolny
    • Renata Szymańska
    • Renata Szymańskanauczyciel wspomagający
    • Iwona Tartanus
    • Iwona Tartanusplastyka
    • Agnieszka Węcławiak
    • Agnieszka Węcławiaknauczyciel wspomagający
    • Jolanta Woszczyk
    • Jolanta Woszczykjęzyk angielski
    • Dobrosława Woźniak
    • Dobrosława Woźniakwychowanie fizyczne
    • Beata Zawadzka
    • Beata Zawadzkageografia
    • Ewa Zdzieszyńska-Tasak
    • Ewa Zdzieszyńska-Tasakwychowanie fizyczne