• „W kalejdoskopie ekosystemów”

   • W ramach konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie”
    ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Łodzi
    utworzono w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach punkt dydaktyczny
     pn.„W kalejdoskopie  ekosystemów”.
    CAŁKOWITA  WARTOŚĆ ZADANIA: 50 000,00 PLN

    Wartość  dotacji ze środków  WFOŚiGW W ŁODZI: 90% środków  45 000,00 zł

    10% środków   5 000,00 zł  budżet Miasta Skierniewice


      Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przyszkolnego w celu stworzenia ogródka na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej wraz z programem edukacyjnym opartym na wykorzystaniu powstałego ogródka.
    Ogród przyszkolny będzie uzupełnieniem pracowni biologicznej i geograficznej.

      W ramach zadania zostały  zakupione elementy wyposażenia punktu dydaktycznego, nasadzenia, pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego oraz zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne na istniejących nasadzeniach.

      Prawie cały obszar porośnięty był  zniszczoną trawą, która wymagała regeneracji.  Drzewa aktualnie rosnące na terenie przyszkolnym  to wieloletnie nasadzenia, które dodadzą walorów dydaktycznych i estetycznych planowanej przestrzeni.
     Roślinność przyszkolna to wartościowe okazy, ale nie tworzyły one tematycznej i wizualnej kompozycji ponadto wymagają prac pielęgnacyjnych.

    W ogródku dydaktycznym utworzono  strefy tematyczne:
    1. Stacja meteorologiczna;
    2. Ściezka sensoryczna;
    3. Łąka kwietna;
    4. Ogródek ziołowy;
    5. Ogródek roślin miododajnych;
    6. "Zielona klasa”- strefa dydaktyczna i relaksu;
    7. Poletko doświadczalne;
    8. Strefa roślin bagiennych
    9. Ogród skalny
    10. Pryzma kompostowa
    11. Leśny zakątek
    12. ”Żywopłot koloru i kwiatu”

      Fragment punktu dydaktycznego został objęty systemem nawadniania kropelkowego, dzięki któremu w łatwy sposób można dostarczyć wodę bezpośrednio do stref korzeniowych roślin.

      W wyznaczonych miejscach ogrodu zostały usytuowane tablice dydaktyczne na sztalugach, nawiązujące tematycznie do wybranych stref:

    • "Zioła – dobro w naturze",
    • "Zioła przyprawowe i lecznicze”,
    • „Las – skarbiec natury”, 
    • „Górski pejzaż w ogrodzie - rośliny skalne”,
    • ”Łąka kwietna- siła nasion”,
    • „Rośliny miododajne”,
    • „Rośliny bagienne i płytkiej wody”.


    Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji powyższego zadania to:
    • wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej:
    • kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u uczniów biorących udział w zadaniu;
    • wzbogacenie wiedzy uczniów w tematyce pogody i klimatu.

    Planowane wydarzenia realizowane w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny:
    •    Otwarcie punktu dydaktycznego;
    •    Prelekcja pt. Składniki pogody i sposoby ich pomiaru;
    •    Tablica z aktualną informacją pogodową;
    •    Szkolny konkurs na najlepszego szkolnego prezentera pogody;
    •    Zajęcia z pracownikami Bolimowskiego Parku Krajobrazowegooraz Nadleśnictwa Skierniewice;
    •    Szkolne konkursynp.; wykonanie karmnika dla ptaków, Szkolny konkurs na wykonanie karmnika dla ptaków,najlepszy przepis kulinarny z wykorzystaniem warzyw i ziół;
    •    Zajęcia w ramach lekcji przyrody, biologii, koła ekologiczno-przyrodniczego;
    •    Wysiew ziół i warzyw.

        Zajęcia na łonie natury umożliwią uczniom nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze światem  przyrody, z żywymi roślinami i zwierzętami. Pozwolą na poznawanie warunków życia i potrzeb organizmów oraz obserwowanie różnych zależności występujących w naturalnych ekosystemach.

      Uczniowie zdobędą  cenne informacje praktyczne, dotyczące wymagań roślin odnośnie dostępu do światła, wody, rodzaju gleby . Poznają zasady uprawy w ogródku dydaktycznym.  Dowiedzą  się o właściwościach leczniczych roślin ,będą mieli okazję dotknąć każdą z roślin, poznać jej zapach, określić kształt i kolor oraz strukturę liścia.
    Nasz ogród stanowić  będzie  piękną ozdobę szkoły, oazę zieleni i spokoju.

    Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć