• BohaterON

     • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
      Dlaczego BohaterON?

      Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

   • BohaterON 2022

   • Projekt BohaterON był realizowany na zajęciach historii, języka polskiego i w ramach godzin wychowawczych w klasach IV - VIII. Uczniowie zamieszczali też wpisy symbolizujące dowód uznania, pamięci i dumy z Powstańców Warszawskich na portalu www.dumnizpoestańców.pl

    • Lego Powstańcom...

    • Podziękowania dla Powstańców od Agnieszki Doleckiej z klasy VIb.

    • Drodzy Powstańcy...

    • Podziękowania dla Powstańców uczennicy klasy VIb, Julii Dębskiej

   • BohaterON w klasie IVb

   • Uczniowie klasy IVB włączyli się w realizację projektu BohaterOn. Podczas dwóch godzin lekcyjnych zapoznali się z krótką historią powstania warszawskiego i poznali sylwetki powstańców. Ponadto wysłuchali dwóch części słuchowiska pt. "Mały" - roznosiciel nadziei, a następnie w oparciu o słuchowisko gromadzili uczucia i emocje towarzyszące małemu powstańcowi podczas konkretnych wydarzeń. Później układali je w kolejności alfabetycznej. Włączając się w realizację projektu BohaterOn uczniowie uświadomili sobie, jak ważną rolę powstanie odegrało w naszej historii.

     

   • Projekt BohaterON w klasie 8e

    • Dzięki Wam...

    • Podziękowania dla Powstańców od klasy Va oraz ich nauczycielki języka polskiego Pani Elżbiety Łopatki.