• Organizacje szkolne

    • LIGA OCHRONY PRZYRODY

     Członkami Koła są uczniowie z klas 0-III i IV- VI oraz nauczyciele. Opiekunami koła są nauczyciele przyrody. Celem działania SK LOP jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów o środowisku przyrodniczym, kształtowanie kultury ekologicznej i postaw przejawiających się w gotowości do działań ochroniarskich, przekonanie o odpowiedzialności człowieka za stan środowiska przyrodniczego, prowadzenie stałej współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.
      

     Zadania SK LOP to zainteresowanie zagadnieniami ochrony przyrody, zachęcanie do szanowania i utrzymywania czystości najbliższego środowiska. Cele i zadania SK LOP są realizowane w oparciu o plan pracy na każdy nowy rok szkolny. Uczniowie w każdym roku szkolnym biorą udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu LOP w Skierniewicach: w Ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkolnej pod hasłem „Mój las”, Turnieju Wiedzy Przyrodniczej i Rajdzie Dnia Ziemi „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”.

     Opiekunowie:
     p. Wojciech Frączek - koordynator
     p. Maja Pawłowska

      

    • SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

    • Wolontariat jest działaniem, które pozwala rozwijać wśród młodzieży postawę alternatywną do konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania wolnego czasu.

     Jeśli jesteś optymistą i posiadasz chęci do działania, umiesz wygospodarować wolny czas, jesteś odpowiedzialny, wrażliwy i systematyczny – zapraszamy do współpracy.  

     ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM!!!


     Opiekunowie:
     p. Marzena Kaczor – koordynator
     p. Maja Pawłowska
     p. Katarzyna Lange
     p. Dorota Orłowska
     p. Wojciech Frączek
      

  • Do pobrania: