• Doradca zawodowy

    • mgr Dorota Bodera - Czechowska

     Szanowni Rodzice!
     Drodzy Uczniowie!

          Kończąc naszą szkołę stajecie wraz z rodzicami przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.
          Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, począwszy od pierwszej klasy, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.
          Lekcje z  doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII.
        W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

   • Terminy rekrutacji

   • Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

  • Pliki do pobrania

  • AKTUALNE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOTYCZĄCE DORADZTWA ZAWODOWEGO:

   • Ministerstwo Edukacji Narodowej
   • Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
   • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
   • Ośrodek Rozwoju Edukacji
   • Indywidualni.pl
   • Scholaris