• Odkrywamy talenty

    • Szkolny Program
     Wspierania Uczniów Uzdolnionych

        Szkoła Podstawowa nr 2 jest placówką, w której jednym z priorytetowych działań jest praca z uczniem zdolnym. Świadczą o tym prowadzone dla uczniów ciekawe zajęcia pozalekcyjne, koła przedmiotowe, udział szkoły w wielu projektach, konkursach oraz bogaty kalendarz imprez szkolnych.

        Naszym zadaniem jest - w sposób szczególny - otoczenie opieką i wsparciem uczniów mających różne zainteresowaniach, pasje i uzdolnienia. W tym celu został opracowany i wprowadzony do realizacji Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych (SPWUU).

        Nasze działania na rzecz pracy z uczniem zdolnym zostały docenione przez wiele instytucji, dzięki czemu otrzymaliśmy:

     • Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów
     •  Tytuł Szkoły Łowców Talentów w roku szkolnym 2012/2013
     •  Tytuł Szkoły Łowców Talentów w roku szkolnym 2013/2014

      

     Szkolny Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych skierowany jest do uczniów, którzy:

     • wykazują szczególne zdolności przewyższające swoich rówieśników
     • posiadają jedno lub więcej predyspozycji w danym kierunku
     • posiadają ciekawość poznawczą i motywację twórczą
     • są dociekliwi i pomysłowi
     • chcą pogłębiać i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i zdolności.

        

     Aby zgłosić ucznia do SPWUU nauczyciel /rodzic wypełnia Kartę zgłoszenia ucznia do SPWUU i przekazuje ją:

     p. Anecie Dobrowolskiej (kl. VI - VIII)
     p. Paulinie Król (kl. IV - V)
     p. Annie Pońskiej-Nowak (kl. I - III)

     Można dokonać zgłoszenia ucznia do SPWUU w ciągu całego roku szkolnego.

        Uczniowi zostaje przydzielony opiekun (opiekunowie) w zależności od tego, jakie posiada zdolności. Opiekun ma za zadanie kierowanie rozwojem ucznia, pełnienie roli konsultanta i wspieranie ucznia w rozwijaniu jego uzdolnień.

      

    • Zespół ds. wspierania uczniów uzdolnionych

    • Aneta Dobrowolska - koordynator zespołu klas VI-VIII
     Woźniak Dobrosława

      
     Paulina Król - koordynator zespołu klas IV-V
     Ewa Zdzieszyńska-Tasak

      
     Anna Pońska-Nowak - koordynator zespołu klas I-III
     Agnieszka Bombała
  • Dokumenty do pobrania