• Projekty i programy

    • Nasz szkoła bierze udział w wielu projektach, min:

     1. Aktywna Tablica SPE

     2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     3. Budżet Obywatelski 2023

     4.Laboratorium przyszłości

     5. Szkoła Pamięta

     6. BohaterON

     7. Akademia Bezpiecznego Puchatka

     8. XV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

     9. Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

     10. "Trzymaj Formę!"

     11. "Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie"

     12. Kampania "Mała książka - wielki człowiek"

     13. Akcja edukacyjna: "Hazard? Nie daj się wciągnąć"

     14. "Program dla szkół" KOWAR 

      

    • Aktywna Tablica SPE

    • Program Aktywna Tablica ma na celu:

     1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
     2. Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.

     Program umożliwia stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     W ramach Aktywnej Tablicy zostanie zakupiliśmy monitor interaktywny 65", laptopy i specjalistyczne oprogramowanie.
      
     Podjęliśmy również współpracę z innymi szkołami w naszym mieście: ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego oraz ze Szkołą Podstawową nr 5 im. Jana Pawła II.
      
     Koordynatorem działań w ramach projektu została p. Aleksandra Szuplewska.
      
     Harmonogram spotkań

     HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK „ Aktywna tablica”
      

     1. Spotkanie organizacyjne
     • Integracja uczestników sieci
     • Rozpoznanie potrzeb i zasobów
     • Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań
      
     2. Spotkanie robocze:
     • Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
     • Tworzenie nowych rozwiązań
      
     3. Spotkanie podsumowujące:
     • Podsumowanie i omówienie pracy sieci
     • Ewaluacja

      

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

    • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

     Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

     W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:
     Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych
     Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych
     Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych
     Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa

    • Budżet Obywatelski 2023

    • Czym jest Budżet Obywatelski?
     To wydzielona część budżetu Miasta Skierniewice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W roku 2023 do dyspozycji jest ponad 1,9 mln złotych.

     Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?
     Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

     Kto może wziąć udział?
     W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Skierniewice.

     NASZE DZIAŁANIA
     W ramach Budżetu Obywatelskiego dzięki Państwa zaangażowania zrealizowaliśmy:

     1. Plac zabawa EDUŚ - rok 2021

     2. Remont szatni oraz zakup szafek indywidualnych - rok 2022

     W roku 2023 r. będziemy realizować kolejny projekt - TOR PRZESZKÓD.

     Dziękujemy Państwu za zaangażowanie!

    • Laboratorium przyszłości

    • Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

     W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

     W ramach programu nasza szkoła pozyskała 253 500 zł, które zostały przeznaczone na zakup:

     - dronów latających wraz z torem przeszkód
     - wirtualnych gogli wraz z oprogramowaniem,
     - robotów programowalnych,
     - klocków LEGO do nauki programowania i fizyki,
     - drukarek 3D,
     - studia TV wraz z oprogramowaniem Pinacle Studio, oświetleniem, greenscreanem i blendami fotograficznymi,
     - sprzętu nagłośnieniowego audio (końcówka mocy, głośniki, mikrofony bezprzewodowe),
     - aparatów i kamer cyfrowych wraz ze statywami i gimbalami,
     - laptopów,
     - pracowni robótek ręcznych,
     - mebli,
     - i wiele innych....

      

    • Szkoła Pamięta

    • „Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

     Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

     W ramach akcji – szkoły, przedszkola i placówki oświatowe mogą realizować różne działania. Oto ich propozycje:

     • odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii;
     • uporządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy;
     • przygotowanie wystawy/gazetki ściennej poświęconej lokalnemu bohaterowi lub postaci ważnej dla historii;
     • przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych;
     • odszukanie pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ich temat;
     • zorganizowanie wycieczki patriotycznej;
     • spotkanie z osobą popularyzującą historię danego regionu;
     • opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych, np. prezentacja dotycząca jakiejś postaci lub rocznicy historycznej;
     • wsparcie organizacji pomagających Polakom i Polonii za granicą, w tym opiekujących się miejscami pamięci poza granicami naszego kraju.
    • BohaterON

    • BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.
     Dlaczego BohaterON?

     Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

    • Drodzy powstańcy...

    • Podziękowania uczennicy klasy VIb Julii Dębskiej

    • Kubusiowi Przyjaciele Natury

    • „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

     Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

     Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji.

     W ubiegłorocznej, XII-tej edycji programu wzięło udział 8 tys. przedszkoli (co drugie w Polsce), i 5 tys. szkół podstawowych (co trzecia w Polsce).

    • Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

    • W Polsce co roku odnotowuje się około 50 tys. przypadków nowych zachorowań na nowotwory skóry, w tym 3 tys. zachorowań na czerniaki. Czerniak stanowi tylko 6% wszystkich nowotworów skóry, ale aż 80% chorych na czerniaki umiera z tego powodu.

     Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Wpływ na tę sytuację ma między innymi zmiana zachowań Polaków, w tym nadmierne opalanie, oddawanie się kąpielom słonecznym bez właściwej ochrony, a także korzystanie z solariów, szczególnie przez osoby w młodym wieku.

     Cel główny programu "Znamię? Znam je"

     Upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat profilaktyki czerniaka.

      Cele szczegółowe

     •      przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka
     •      uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie
     •      uświadomienie wartości odpowiednich zachowań zdrowotnych i postaw

      

    • "Trzymaj Formę!"

    • Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

      Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki.

      Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty powinny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

    • Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie

    • Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” adresowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego oraz ich rodziców i opiekunów. Program stawia sobie za cel zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży województwa łódzkiego.

     Osiągnięcie zamierzonego celu ma być możliwe poprzez:

     • dostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy dopalaczy,
     • pobudzenie autorefleksji w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej używania tego typu substancji,
     • rozwijanie umiejętności przyjmowania przez młodzież postawy asertywnej w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
     • przekazanie rodzicom/opiekunom podstawowych informacji na temat właściwego modelu reakcji w przypadku używania przez dzieci substancji psychoaktywnej,
     • rozwijanie kompetencji wychowawczych w zakresie pozytywnej profilaktyki,
     • kształtowanie umiejętności rozmawiania na temat używania substancji psychoaktywnych.

     Założeniem Kampanii „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” jest realizacja:

     • szkolenia dla szkolnych koordynatorów (nauczycieli) Kampanii,
     • przeprowadzenie przez szkolnych koordynatorów (nauczycieli) warsztatów profilaktycznych dla uczniów w oparciu o scenariusz opracowany przez specjalistę terapii uzależnień,
     • przeprowadzenie przez szkolnych koordynatorów (nauczycieli) spotkania edukacyjnego dla rodziców i opiekunów.

     Warsztaty pomagają dostarczyć młodzieży rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy dopalaczy i pobudzają do autorefleksji w obszarze indywidualnych decyzji dotyczących używania tego typu substancji. Spotkania edukacyjne pozwalają natomiast przekazać rodzicom i opiekunom podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych oraz zasad kształtowania umiejętności rozmawiania na temat tych substancji.

      

    • Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek”

    • Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze.

     Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu osiągnąć sukces.

     W 2017 r. w ramach akcji pilotażowej rozpoczętej w grudniu 100 tys. nowo narodzonych dzieci otrzymało Wyprawki Czytelnicze w 360 szpitalach w całej Polsce, a do połowy 2019 r. zostanie rozdanych aż 360 tys. pakietów. W akcji Instytutu Książki biorą udział te szpitale, które wyraziły zgodę oraz chęć na nieodpłatną dystrybucję Wyprawek Czytelniczych na swoich oddziałach.

     Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

      

    • Akcja edukacyjna: "Hazard? Nie daj się wciągnąć"

    • Akcja edukacyjna o nielegalnym hazardzie wystartowała w 2018 r. pod nazwą „Hazard? Nie, dziękuję”. Początkowo była skierowana do młodzieży, studentów, rodziców i nauczycieli. Działania edukacyjne były realizowane przez wszystkie izby administracji skarbowych we współpracy z kuratoriami wojewódzkimi.

     Aktualna, czwarta edycja akcji, realizowana jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”

     Celem kampanii jest uświadomienie młodych ludzi, ich rodziców i nauczycieli, że:

     • nielegalny hazard jest w Polsce zakazany
     • hazard jest niebezpieczny i potrafi zniszczyć życie rodzinne, sytuację finansową i zdrowie
     • osoby uzależnione podkreślają korzyści z hazardu i koncentrują się na możliwościach wygranych oraz pieniądzach

     Przekaz kampanii koncentruje się na pokazaniu, że urządzanie gier hazardowych jest nielegalne i że można to zgłosić do KAS. Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Chcemy też pokazać z jakim ryzykiem wiąże się rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych.

     W poprzednich edycjach akcji „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” zorganizowano ponad 4,8 tys. spotkań w prawie 2 tys. szkół. Wzięło w nich udział prawie 192 tys. uczniów.

     Akcja edukacyjna KAS organizowana jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

    • Program dla szkół

    • „Program dla szkół” skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. dzieci klas I-V szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas I - II ogólnokształcących szkół baletowych.

     Celem „Programu dla szkół” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety i wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

     Program ma również na celu propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane przez szkoły podstawowe.