• Rada Rodziców

    • Rada Rodziców
     Szkoły Podstawowej nr 2
     im. T. Kościuszki w Skierniewicach
     w roku szkolnym 2022/2023

     ZARZĄD RADY RODZICÓW

     1. Mariola Pawlak      -  przewodniczący Rady Rodziców
     2. Paweł Siatkowski       -  wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
     3. Paweł Gmerek  -  wiceprzewodniczący Rady Rodziców
     4. Marzena Stachecka    -  sekretarz Rady Rodziców
     5. Grażyna Nagy -  członek zarządu
     6. Wioleta Wójcik  -  członek zarządu
     7. Marta Kordasińska -  członek zarządu
     8. Katarzyna Rosłon -  członek zarządu
     9. Majewski Mariusz -  członek zarządu

      KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

     1.    Wojciechowska Marzena
     2.    Serwan Justyna
     3.    Klimek Katarzyna
     4.    Czerwiński Tomasz
     5.    Rozpara Kamila

     CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW

     1. Ptak-Podłoga Karolina
     2. Janiak Adrianna
     3. Piekut Ewa
     4. Behrendt Edyta
     5. Pawlak Magdalena
     6. Wojnicki Łukasz
     7. Byster Robert
     8. Lisińska Edyta
     9. Markowska Kornelia
     10. Supera Dariusz
     11. Lewandowska Magdalena
     12. Gierach Barbara
     13. Cieślak Izabela
     14. Dudek Dorota
     15. Borowiec Jadwiga
     16. Kiełczyńska Katarzyna
     17. Wojnicki Łukasz
     18. Uczciwek Agnieszka
     18. Radomska Bogumiła
     19. Lesiak Agata
     20. Sobczak Grażyna
     21. Kacprzyk Anna
     22. Szymczak Katarzyna