• Przekaż 1%

    • Szanowni Rodzice Dzieci i Uczniów
     Szkoły Podstawowej nr 2
     w Skierniewicach

     Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach, w trosce o skuteczną pomoc dzieciom naszej placówki zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku za 2020 rok na zakup zestawów komputerowych, które w tym roku zostaną wykorzystane do zdalnego nauczania dla uczniów naszej szkoły.

     Aby środki trafiły na konto Rady Rodziców naszej szkoły, prosimy o wpisanie w zeznaniu podatkowym:

     KRS: 0000276365 koniecznie z dopiskiem SP 2.

     Przewodniczący Rady Rodziców                                                   Dyrektor Szkoły

     Paweł Gmerek                                                                                    Artur Błażejewski