• Obiady

   •  ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

    1.  Stawka za obiad wynosi  4,50 zł.
    2.  Zapisy na stołówkę dokonywane są poprzez aplikację "Zamów posiłek": https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration (filmy instruktażowe znajdują się poniżej).
    3. Po zarejestrowaniu się należy dodać dziecko/dzieci do grupy stołowników.
    4. System działa na zasadzie przedpłat, to znaczy aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie. (Sama wpłata nie oznacza złożenia zamówienia.)
    5. Pieniądze należy wpłacać na konto szkoły. Druk wpłaty jest generowany automatycznie po przejściu do menu "Rozliczenia", następnie
     w Kroku 1 po wpisaniu kwoty, którą chcecie Państwo wpłacić na konto i kliknięciu na zielony przycisk "Dokonaj przedpłaty przelewem". Następnie klikamy przycisk "Pobierz druk". W niedługim czasie zostanie uruchomiona płatność elektroniczna bezpośrednia.
    6. Czas oczekiwania na pojawienie się wpłaconej zaliczki na obiady w systemie Zamowposilek.pl wynosi ok. 2 dni. Zależne jest to od czasu przesłania i przeksięgowania pieniędzy pomiędzy bankami. Prosimy więc o wpłacanie zaliczek na posiłki odpowiednio wcześniej - na co najmniej 2 dni przed dokonaniem zamówienia (3 dni w przypadku weekendów).
    7. Nieopłacenie obiadów w ww. terminie uniemożliwi dokonanie zamówień.
    8. Po ukazaniu się wpłaconej kwoty na koncie "Zamów posiłek" należy dokonać Zamówień, korzystając z opcji "Pojedyncze zamówienie"
     lub z opcji "Kalendarz zamówień". Za każde zamówienie z konta zostanie pobrana kwota 4,50 zł.
    9. W przypadku doraźnej nieobecności (choroba, wycieczka, zawody sportowe, itp.) ucznia korzystającego z obiadów można do godz. 9.00
     w dniu nieobecności anulować zamówienie. Po anulowaniu zamówienia, kwota 4,50 zł za posiłek zostaje zwrócona.
    10. Obiady nieodwołane do godz. 9.00 danego dnia podlegają pełnej odpłatności.
    11. W miesiącu grudniu i czerwcu prosimy o dokonanie zamówień w taki sposób, aby konto zostało wyzerowane (konto = "0,00 zł").
    12. Uczniowie, którzy mają nie rozliczone obiady z lat (miesięcy) ubiegłych będą mieli naliczone przez system zaległości, co uniemożliwi
     dokonanie zamówień. Należy wtedy spłacić zaległości i przelać dodatkową kwotę, która umożliwi dokonanie zamówień.
    13. Każdy ze stołowników otrzymuje identyfikator w postaci elektronicznego chip'a. Chip przyspiesza wydawanie posiłków.
    14. Pierwszy identyfikator uczeń otrzymuje bezpłatnie.
    15. W przypadku, kiedy uczeń zapomni identyfikatora, przy okienku wydawczym podaje swoje nazwisko i imię i na tej podstawie jest mu wydawany posiłek.
    16. Zagubienie identyfikatora należy zgłosić w kuchni. Nowy identyfikator zostanie wydany po uiszczeniu opłaty 3 zł.
    17. Uczniowie korzystają z posiłków na wyznaczonych przerwach wg harmonogramu znajdującego się poniżej.
    18. Obowiązkiem stołowników jest stosowanie się do zasad zawartych w "Procedurze zachowania się na stołówce szkolnej" (do pobrania poniżej).
    19. W przypadku rezygnacji z posiłków, należy uiścić zaległości i dokonać zwrotu identyfikatora. W przypadku nadpłaty na koncie, kwota zostanie zwrócona na podane w systemie konto użytkownika. Konto zostanie zablokowane.
    20. Wpłaty za obiady można dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:  80 1020 3352 0000 1002 0193 3795.
    21. W tytule opłaty należy podać numer identyfikacyjny użytkownika (podany na druku wpłaty) i jego nazwisko i imię.
     

  • Dokumenty do pobrania