• Terminarz zebrań

   • Dni wolne
    od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    w roku szkolnym 2022/2023:

    Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810), dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 będą:

    • 31.10.2022 r. – poniedziałek przed Dnie Wszystkich Świętych
    • 02.05.2023 r. – wtorek - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
    • 23.05-25.05.2023 r. - egzaminy ósmoklasisty
    • 09.06.2023 r. - piątek po Bożym Ciele

     

    W tych dniach dla chętnych uczniów będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

     


     

    Propozycje terminów zebrań

     Terminy zebrań wychowawców klas z rodzicami znajdują się
    w Kalendarzu wydarzeń szkolnych.