• Terminarz zebrań

   • Propozycje dodatkowych dni wolnych
    od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
    w roku szkolnym 2020/2021:

    Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 ze zmianami), dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

    • 30.04.2021 r. – 1 dzień piątek przed 1 maja
    • 25.05-27.05.2021 r. - 3 dni egzamin ósmoklasisty
    • 28.05.2021 r. - 1 dzień Święto Szkoły - Dzień Dziecka
    • 04.06.2021 r. - 1 dzień piątek po Bożym Ciele

     

    W tych dniach dla chętnych uczniów będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

     


     

    Propozycje terminów zebrań

     

    • 15.02.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. I-III Podsumowanie I półrocza.
    • 16.02.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. I-III Podsumowanie I półrocza.
    • 10.05.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. I-III
    • 11.05.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. I-III
    • 12.05.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. IV-V
    • 13.05.2021 r. g. 17.00 Zebrania z rodzicami kl. VI-VIII – pedagogizacja rodziców kl. VIII dotycząca egzaminu ósmoklasistów

     

     

  • Do pobrania: