• Świetlica

   • Świetlicy szkolna 

         Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie duża grupa dzieci, w godzinach 7.00 – 17.00, spędza czas przed lub po lekcjach. Grupa 75 uczniów, z którymi pracuje trzech wychowawców ma zapewnioną,  zorganizowaną opiekę wychowawczą. Realizując różnorodne zajęcia, wspomagamy szkołę w procesie dydaktyczno – wychowawczym, dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów.
        Dzieci zdobywają wiedzę z wielu różnych dziedzin życia, rozwijając  swoje zainteresowania i wykazując  się wszechstronnymi zdolnościami. Wytwory własnej pracy mogą podziwiać w dekoracjach świetlicy. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, ale nie brakuje również czasu na odrabianie prac domowych oraz wspólną lub indywidualną zabawę. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci, cieszy się aktywność na świeżym powietrzu.
         W naszej świetlicy organizowane są także imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

        

    Nauczyciele świetlicy:

    p. Elżbieta Dudkiewicz

    p. Agnieszka Bakalarska

    p. Bogusława Sroczyńska

  • Pliki do pobrania