• Zapisz dziecko na obiady w stołówce szkolnej

     •  

       

       

       

       

       

       

       

      Szanowni Państwo,

      Od 1.09.2021r. wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona. Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:

      https://bit.ly/38dPzCv

      Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej:

      https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

      Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć lub skopiować do przeglądarki internetowej):

      • jak się zarejestrować:

      https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

      • jak płacić i zamawiać posiłki:

      https://bit.ly/2J7o0xz

      Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie. (Sama wpłata nie oznacza złożenia zamówienia.)

      Płatności online zostaną wkrótce uruchomione. Do tego czasu można korzystać z przelewu tradycyjnego. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na tytuł przelewu (numer użytkownika + imię i nazwisko), aby był zgodny z tym, który wyświetli się w aplikacji.

      Na pierwsze 5 dni  od rejestracji, aby dać Państwu czas na zapoznanie się z aplikacją www.zamowposilek.pl przyznajemy debet w wysokości 22,50zł ,a więc możliwość zamawiania bez konieczności dokonania wpłaty. Środki wykorzystane z debetu należy spłacić, aby móc złożyć kolejne zamówienie.

      (Debetu nie widać na koncie, będzie stan konta 0zł. Nie oznacza to, że debetu nie ma. System pozwoli złożyć zamówienie do maksymalnie 22,50zł)

      Zamówienia można składać do 25 dnia miesiąca na kolejny miesiąc. (wyjątkiem jest wrzesień)

      Odwołać posiłek  można w aplikacji najpóźniej w dniu wydawanie posiłku do godziny 9:00. Informacje na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji.

      Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

        Jak to zrobić:

      • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne)  należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
      • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką   eduresized_zamow.png
      • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
      • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

      W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy skorzystać zakładki „Pomoc” na stronie www.zamowposilek.pl

      Pytania odnośnie jadłospisu, diet itp. prosimy kierować bezpośrednio do dostawcy posiłków, również poprzez zakładkę „Pomoc” lub na adres mailowy: sp2sk@op.pl

      Pozdrawiamy

      Zespół zamowposilek.pl

     • Legitymacja szkolna na telefonie

     • mLegitymacja

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

      mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

      W elektronicznej legitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

      Nie musisz już mieć przy sobie legitymacji papierowej. Wystarczy, że masz telefon i mLegitymację w telefonie!

      Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.
       

      Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. 
       

      mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
      • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
      • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

      mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS.
       

      Aby uruchomić mLegitymację należy:
      1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek_m_legitymacja.docx). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres sp2sk@op.pl 
      2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zdjęcie w postaci elektronicznej można otrzymać od fotografa.
      Plik  ze  zdjęciem  musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele.  Zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost.


      3. Pobrać Aplikację mObywatel i potwierdzić regulamin:
      Na telefon z systemem Android
      Na telefon z systemem iOS

      4. Zgłosić się do szkoły z prośbą o kod aktywacyjny. 
       

      5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego lub kodu QR należy uruchomić aplikacje mObywatel na telefonie ucznia/uczennicy oraz dodać dokument (mLegitymacja szkolna) a następnie zeskanować otrzymany ze szkoły kod QR lub wpisać kod aktywacyjny.

      Załączniki:
      1. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna
      2. Informacje o usłudze mLegitymacja
      3. Instrukcja dodania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

      4. Wniosek do dyrektors szkoły o wydanie mLegitymacji

     • Podręczniki do Religii

     • Uwaga Rodzice!

      W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie klas I–VIII otrzymują podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN. 

      Rodzice we własnym zakresie kupują tylko podręcznik oraz ćwiczenia do religii.

      Poniżej zamieszczono zestaw podręczników do religii dla poszczególnych poziomów nauczania na rok szkolny 2021/2022. Bardzo prosimy o zakup odpowiednich pozycji.

       

      Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022