• Super Omnibus 2022/23

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

      „SUPER OMNIBUS”

      1. Cele konkursu:
      • Motywowanie uczniów do pracy nad rozwojem swoich zainteresowań
       i uzdolnień.
      • Stwarzanie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji i konfrontacji swojej wiedzy z rówieśnikami.
      • Promowanie uczniów uzdolnionych.
      • Wyłonienie i nagrodzenie uczniów wszechstronnie uzdolnionych..
      1. Organizator konkursu: Zespół ds. wspierania uczniów uzdolnionych (ZWUU)
      2. Uczestnicy konkursu: uczniowie z kl. II-VIII
      3. Czas trwania konkursu: IX -VI danego roku szkolnego
      4. Laureaci: wyłonienie po jednym uczniu na każdym poziomie i przyznanie mu tytułu „SUPER OMNIBUS”
      5. Zasady konkursu:
      • Aby wziąć udział w konkursie uczeń zgłasza się do nauczycieli (opiekunów ZWUU) lub wychowawcy i otrzymuje kartę uczestnika konkursu lub pobiera kartę na stronie internetowej szkoły w zakładce Z życia szkoły -Odkrywamy Talenty)
      • Wypełnioną kartę uczeń oddaje w terminie do 10 czerwca danego roku szkolnego do opiekunów ZWUU lub wychowawcy
      1. Sposób wypełniania karty:
      • na karcie można wpisać wszystkie konkursy* z aktualnego  roku szkolnego, których organizatorem lub współorganizatorem jest SP nr 2
      • na karcie należy wpisać nazwę konkursu, w którym uczeń brał udział, jego rangę oraz  w przypadku sukcesu podać zajęte miejsce lub wyróżnienie
      • wpis na karcie potwierdza nauczyciel (organizator) konkursu podpisem
      • * nie dotyczy zawodów, turniejów sportowych
      1. Zasady przyznawania tytułu – „SUPER OMNIBUS”
      • Wyboru ucznia otrzymującego tytuł na danym poziomie (wśród klas 2, 3,…,8) dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa.
      • W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzi Zespół ds. wspierania uczniów uzdolnionych
      • Uczniom przyznawane są punkty, ich maksymalna ilość decyduje o zwycięstwie na danym poziomie  i otrzymaniu tytułu mistrzowskiego.
      • Punkty nalicza Szkolna Komisja Konkursowa.
      1. Zasady punktacji:
      • Punkty za uczestnictwo w konkursach:
      • o zasięgu szkolnym – 2 pkt.
      • o zasięgu pozaszkolnym- 5 pkt.
      • Punkty za zajęte miejsca:
      • w konkursach szkolnych:
      • I miejsce – 15 pkt.
      • II miejsce – 10 pkt.
      • III miejsce - 5 pkt.
      • wyróżnienie -3 pkt.
      • w konkursach międzyszkolnych:
      • I miejsce – 25 pkt.
      • II miejsce – 20 pkt.
      • III miejsce - 15 pkt.
      • wyróżnienie -5 pkt.
      • w konkursie o zasięgu miejskim:
      • I miejsce – 50 pkt.
      • II miejsce – 40 pkt.
      • III miejsce - 30 pkt.
      • IV miejsce – 20 pkt.
      • wyróżnienie - 10 pkt.
      • w konkursie o zasięgu powiatowym:
      • I miejsce – 60 pkt.
      • II miejsce – 50 pkt.
      • III miejsce - 40 pkt.
      • IV miejsce – 30 pkt.
      • V - X miejsce – 20 pkt.
      • wyróżnienie - 15 pkt.
      • w konkursie o zasięgu wojewódzkim:
      • I miejsce – 200 pkt.
      • II miejsce –150 pkt.
      • III miejsce - 100 pkt.
      • IV miejsce – 80 pkt.
      • V - X miejsce - 60 pkt.
      • XI - XX miejsce - 40 pkt.
      • wyróżnienie - 50 pkt.
      • Finalista –(konkurs przedmiotowy kuratoryjny)- 80
      • w konkursie o zasięgu ogólnopolskim:
      • I miejsce – 300 pkt.
      • II miejsce – 250 pkt.
      • III miejsce - 200 pkt.
      • IV miejsce – 150 pkt.
      • V - X miejsce  – 100 pkt.
      • XI - XX miejsce - 50 pkt.
      • wyróżnienie - 70 pkt.
      1. Nagrody:

      Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów nastąpi na czerwcowym apelu.

       

       

     • Wręczenie zaświadczeń finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

     • Dnia 19 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Skierniewicach odbyło się oficjalne wręczenie zaświadczeń dla finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraganizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

      Bardzo nam miło, że w gronie 21 uczniów z powiatów: łowickiego, rawskiego i skierniewickiego znalazło się dwoje naszych uczniów:

      1. Izabela Sidoruk
      2. Maciej Ciechański

      Gratulujemy!

     • Wyniki III Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matematyka na 5”

     • Jest Nam niezwykle miło poinformować o sukcesie Naszego ucznia w III Powiatowym  Konkursie Matematycznym „Matematyka na 5”, który odbył się 10 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Skierniewicach.

      Franciszek Rokicki (uczeń klasy 3b) zajął III miejsce, w kategorii klas 3.

      Gratulacje !

     • X Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej Kornelek 2023

     •            8 maja w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej Kornelek 2023, zorganizowany już po raz dziesiąty przez Szkołę Podstawową nr 7 w Skierniewicach.
      Tematyką tegorocznego konkursu były  piosenki radiowe.

      W konkursie wzięły udział: Nela Koprowicz kl.3b, Hanna Sobolewska- Cleere  kl. V d , Maja Koprowicz kl. 6b, Anna Kotecka kl. 7a, Kinga Lipke kl.8a.

      Decyzją Jury nasze wokalistki zdobyły następujące miejsca:
      Nela Koprowicz - III miejsce w kategorii klas III-IV
      Maja Koprowicz - III miejsce w kategorii klas V-VI
      Kinga Lipke - I miejsce w kategorii klas VII-VIII

                                                                                             Serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów .

         

     • Spotkanie z kolarzem Cezarym Zamaną

     • W piątek 12 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach odbyło się spotkanie uczniów klas piątych z polskim kolarzem szosowym, reprezentantem Polski, Mistrzem Polski z 1999 oraz zwycięzcą Tour de Pologne z 2003 roku – Cezarym Zamaną pod hasłem „KOLARSTWO: zdrowo, bezpiecznie i  z uśmiechem”

      Nasz gość podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat bezpiecznej jazdy na rowerze oraz udzielił uczniom cennych wskazówek typu:
      1.    załóż kask
      2.    bądź widoczny na drodze
      3.    nie słuchaj muzyki podczas jazdy
      4.    nie rozmawiaj przez telefon podczas jazdy

      Dziękujemy za spotkanie.
        

     • Rusza rekrutacja do klas pierwszych

     • Rodzicom przyszłych pierwszoklasistów przypominamy o rozpoczynającej się rekrutacji do klas pierwszych:

      - w dniach od 4 do 12 maja 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

      - w dniach od 15 do 26 maja 2023 r. będzie prowadzona rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

     • Igrzyska Dzieci -Festiwal sztafet

     • Dnia 28.04.2023 roku odbyły się zawody w ramach Igrzysk Dzieci – Festiwal Sztafet. Dziewczęta z naszej szkoły uzyskały II miejsce w sztafecie 4x100m i I miejsce w sztafecie szwedzkiej i awansowały do zawodów wojewódzkich.

      10.05. 2023 roku dziewczęta wspaniale spisały się na zawodach wojewódzkich i zdobyły III miejsce w sztafecie szwedzkiej. Brawo dziewczęta!!!

     • Szkolny Konkurs Recytatorski

     • W dniu 18 kwietnia w budynku na ul. Kilińskiego odbył się szkolny konkurs recytatorski
      dla klas VI – VIII.

      Zwycięzcami zostali:

      INA KOSONÓG kl. VIB – I miejsce

      ŁUCJA POPŁOŃSKA kl. VIIIB – I miejsce

      LENA WAROWICKA kl. VIB – II miejsce

      JULIA DĘBSKA kl. VIB – III miejsce

      AGNIESZKA DOLECKA kl. VIB – III miejsce

       

      INA KOSONÓG i ŁUCJA POPŁOŃSKA BĘDĄ REPREZENTOWAŁY SZKOŁĘ w Małym Konkursie Recytatorskim organizowanym przez CKiS w dniu 16 maja 2023r.

       

       

      Organizatorzy

      Marzena Kaczor i Elżbieta Łopatka

     • Pasowanie uczniów klasy pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej

     • W ostatnich dniach kwietnia odbyło się w naszej szkole uroczyste Pasowanie uczniów klasy pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej.
      Najpierw pierwszaki otrzymały cenne  informacje na temat zasad zachowania w bibliotece i reguł postępowania z książkami. Następnie musiały przejść krótki egzamin dotyczący znajomości bajek, baśni i legend. Tę wiedzę sprawdzały skrzaty mieszkające w bibliotece. Potem każdy uczeń złożył uroczyste przyrzeczenie, a panie bibliotekarki dokonały uroczystego pasowania na czytelnika. Od tej pory  uczniowie klas pierwszych będą mogły odwiedzać bibliotekę, by przenosić się w świat przygód i fantazji oraz poznawać nowych bohaterów książek.