• Pomagamy!

     • Szanowni Państwo,

      w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

       

      Z wyrazami szacunku

      Departament Wychowania i Edukacji Włączającej

      Ministerstwo Edukacji i Nauki

     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

     •  

       

       

       

       

       

       

      Szanowni Państwo!

      Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować w szkole na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia.

      Aby wziąć udział w akcji szczepień należy:

      1. Wypełnić i złożyć do dyrektora szkoły deklarację udziału w akcji w terminie do 13 września (w załączeniu)

      2. Wypełnić kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień - w załączeniu).

      Szczepienia będą  wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

      Zachęcamy Państwa do udziału w akcji.

       

      Więcej informacji:

      1. Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

      2. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19

     • STYPENDIA SOCJALNE - pomoc materialna dla uczniów

     • Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

      1. stypendium szkolne;
      2. zasiłek szkolny.

      Komu przysługuje pomoc materialna?
      Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:

      1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
      2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

      Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej?
      Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

      1. wniosek rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego);
      2. wniosek pełnoletniego ucznia (w przypadku ucznia pełnoletniego);
      3. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

      Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
      o stypendium szkolne w roku szkolnym 2021/2022 nie może być większa niż kwota 528,00 zł* netto;

      Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł*.
      Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2021 r. do gabinatu wicedyrektor szkoły p. Małgorzaty Morawskiej.
       
       
      * Podana kwota obowiązuje do 31 grudnia 2021 r.

     • Zmiana terminów wydawania posiłków

     • Szanowni Państwo,
      w związku z problemami technicznymi związanymi z rejestracją na portalu Zamów posiłek oraz zbyt małą liczbą zamówień złożonych przez stołowników wydawanie obiadów w budynku przy ul. 1 Maja 15 rozpocznie się od dnia 13 września 2021 r. a w budynku przy ul. Kilińskiego 6 od dnia 20 września 2021 r.

      Zamówienia, które zostały przez Państwa złożone na te dni zostały anulowane.
      Środki finansowe będą mogli Państwo wykorzystać przy kolejnych zamówieniach.

      Za zaistniałe problemy przepraszamy.

      Bardzo prosimy o zaopatrzenie dzieci w kanapki.

      Z poważaniem
      Artur Błażejewski
      Dyrektor szkoły

     • Zapisz dziecko na obiady w stołówce szkolnej

     •  

       

       

       

       

       

       

       

      Szanowni Państwo,

      Od 1.09.2021r. wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona. Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:

      https://bit.ly/38dPzCv

      Rejestracja jest również możliwa na naszej stronie internetowej:

      https://aplikacja.zamowposilek.pl/open_registration

      Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki aby otworzyć lub skopiować do przeglądarki internetowej):

      • jak się zarejestrować:

      https://youtu.be/mVUF8pUVsQM

      • jak płacić i zamawiać posiłki:

      https://bit.ly/2J7o0xz

      Nasz system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy aby móc zamówić posiłki należy najpierw dokonać wpłaty zaliczki, a potem złożyć zamówienie. (Sama wpłata nie oznacza złożenia zamówienia.)

      Płatności online zostaną wkrótce uruchomione. Do tego czasu można korzystać z przelewu tradycyjnego. Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na tytuł przelewu (numer użytkownika + imię i nazwisko), aby był zgodny z tym, który wyświetli się w aplikacji.

      Na pierwsze 5 dni  od rejestracji, aby dać Państwu czas na zapoznanie się z aplikacją www.zamowposilek.pl przyznajemy debet w wysokości 22,50zł ,a więc możliwość zamawiania bez konieczności dokonania wpłaty. Środki wykorzystane z debetu należy spłacić, aby móc złożyć kolejne zamówienie.

      (Debetu nie widać na koncie, będzie stan konta 0zł. Nie oznacza to, że debetu nie ma. System pozwoli złożyć zamówienie do maksymalnie 22,50zł)

      Zamówienia można składać do 25 dnia miesiąca na kolejny miesiąc. (wyjątkiem jest wrzesień)

      Odwołać posiłek  można w aplikacji najpóźniej w dniu wydawanie posiłku do godziny 9:00. Informacje na temat cen wybranych posiłków i zestawów, oraz kosztów wyżywienia na wybrany okres znajdą Państwo po zalogowaniu w aplikacji.

      Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na telefony.

        Jak to zrobić:

      • w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne)  należy wejść w „Sklep Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
      • następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką   eduresized_zamow.png
      • kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
      • pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo jakie nadano przy pierwszym logowaniu

      W przypadku problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy skorzystać zakładki „Pomoc” na stronie www.zamowposilek.pl

      Pytania odnośnie jadłospisu, diet itp. prosimy kierować bezpośrednio do dostawcy posiłków, również poprzez zakładkę „Pomoc” lub na adres mailowy: sp2sk@op.pl

      Pozdrawiamy

      Zespół zamowposilek.pl

     • Legitymacja szkolna na telefonie

     • mLegitymacja

      Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. 

      mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

      W elektronicznej legitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

      Nie musisz już mieć przy sobie legitymacji papierowej. Wystarczy, że masz telefon i mLegitymację w telefonie!

      Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.
       

      Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. 
       

      mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
      • na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
      • z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

      mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Obecnie, funkcjonalność mLegitymacja dostępna jest dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS.
       

      Aby uruchomić mLegitymację należy:
      1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek_m_legitymacja.docx). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu lub wysłać skan na adres sp2sk@op.pl 
      2. Wraz z wnioskiem należy jako załącznik dodać zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zdjęcie w postaci elektronicznej można otrzymać od fotografa.
      Plik  ze  zdjęciem  musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele.  Zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost.


      3. Pobrać Aplikację mObywatel i potwierdzić regulamin:
      Na telefon z systemem Android
      Na telefon z systemem iOS

      4. Zgłosić się do szkoły z prośbą o kod aktywacyjny. 
       

      5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego lub kodu QR należy uruchomić aplikacje mObywatel na telefonie ucznia/uczennicy oraz dodać dokument (mLegitymacja szkolna) a następnie zeskanować otrzymany ze szkoły kod QR lub wpisać kod aktywacyjny.

      Załączniki:
      1. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna
      2. Informacje o usłudze mLegitymacja
      3. Instrukcja dodania mLegitymacji do aplikacji mObywatel

      4. Wniosek do dyrektors szkoły o wydanie mLegitymacji

     • Podręczniki do Religii

     • Uwaga Rodzice!

      W roku szkolnym 2021-2022 uczniowie klas I–VIII otrzymują podręczniki i ćwiczenia z dotacji MEN. 

      Rodzice we własnym zakresie kupują tylko podręcznik oraz ćwiczenia do religii.

      Poniżej zamieszczono zestaw podręczników do religii dla poszczególnych poziomów nauczania na rok szkolny 2021/2022. Bardzo prosimy o zakup odpowiednich pozycji.

       

      Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022

       

     • II Miejsce w Finale Wojewódzkim w Trójboju LA

     •  

      Wielkim sukcesem zakończył się udział uczennic  naszej szkoły w Finale Wojewódzkim Trójboju Lekkoatletycznego. Podopieczne Jolanty Doruchowskiej  z klas IV zajęły II miejsce!!! 

      Dziewczęta wystąpiły w składzie:

      Amelia Seliga IV c

      Antonina Krzemińska IV c

      Alicja Jabłońska IVa

      Malina Nowakowska IVc        

      Natasza Maślak IVc

      Szczególnym osiągnięciem wyróżniła się Amelka Seliga, która uzyskując 215 pkt i zajęła III miejsce w rywalizacji na Najlepszy wynik indywidualny.

     • XXVII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych

     •  

      W dniach 19-20 czerwca 2021r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXVII Ogólnopolskim Finale Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Uczestnictwo w tym wydarzeniu było ukoronowaniem systematycznej pracy, udziałem i wywalczonymi wynikami na etapie miejskim.

      Uczniowie Ci zajęli miejsca na podium w klasyfikacji całorocznej w Skierniewicach, a tym samym uzyskali kwalifikacje na etap ogólnopolski.

      W ogromnym upale, w bezpośrednich promieniach słońca, walczyły o najwyższe miejsca w kraju, następujące osoby:

      1. Krzemińska Antonina
      2. Nowakowska Malina
      3. Nowicka Daria 
      4. Seliga Amelia
      5. Dziedzic Kacper
      6. Kryczka Brajan
      7. Puchalski Franciszek
      8. Zwierzchowski Mateusz       

      Zapoznaj się z wynikami - kliknij tutaj [.pdf]

       

      Niestety, choroba wykluczyła z zawodów złotą medalistkę Miejskich Finałów Czwartków LA w rzucie piłeczką palantową rocznik 2008 Lenę Krzemińską. Lena pamiętaliśmy o Tobie, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

      Cieszymy się, że mamy tak wspaniałych uczniów, którzy zawsze są gotowi reprezentować naszą szkołę.

      Dumni jesteśmy z uzyskanych przez nich wyników i postawy jaką reprezentują.

      Gratulujemy zarówno uczniom jak i ich Rodzicom, bo tylko wspólny wysiłek uczeń – nauczyciel – Rodzic  może doprowadzić do ich życiowego sukcesu.

      OGROMNE GRATULACJE DZIECIAKI !!!!!!!!!!!

      PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW

       

                                                                 Opiekunowie:  p. K. Janusz i p. D.Woźniak

                           

     • Półkolonie letnie

     •  Szanowni Państwo,

      W związku z organizacją półkolonii letnich w Szkole Podstawowej nr 2 w Skierniewicach, poniżej przekazuję kilka informacji:

      1. półkolonie organizowane są w dwóch turnusach: 28.06 - 02.07 oraz 05.07 - 09.07 w godzinach 8:00 - 16:00. 

      2. Harmonogram dnia:

       8:00 – 9:00 - zbiórka uczniów, sprawy organizacyjne, odprawa grup.
       9:00 – 12:30 - zajęcia wg harmonogramu   
       12:30 – 13:30 - obiad
       13:30 – 15:00 - zajęcia wg harmonogramu 
       15:00 – 16:00 - odbieranie dzieci, powrót do domu.
      3. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w pierwszym dniu półkolonii.

      4. Pierwszego dnia zajęć na tablicy ogłoszeń zostaną wywieszone listy z podziałami uczniów na grupy oraz przydzielonymi opiekunami.

      5. Podczas półkolonii dzieci są objęte dodatkowym ubezpieczeniem NNW.

      6. Wszyscy uczestnicy półkolonii mają zapewniony obiad na terenie szkoły.

      7.  W ramach półkolonii planowane jest:

       wyjście do kina,
       kręgle,
       warsztaty papieroplastyki w Muzeum Skierniewic,
       warsztaty nt. animacji i krótka historia bajek ze Studio Animacji Stopklatka,
       kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej,
       warsztaty robienia koktajli i pieczenia gofrów,
       warsztaty malowania na folii,
       wyjścia na plac zabaw,
       zajęcia sportowe.
      8. W ramach półkolonii istnieje możliwość zorganizowania w pierwszym tygodniu dodatkowo płatnej 63 zł od uczestnika wycieczki jednodniowej do Parku Rozrywki Julinek (https://www.julinek.com.pl/). Bardzo proszę o informację zwrotną na adres milewskakb@gmail.com do dnia 24.06.2021 roku, czy Państwa dziecko będzie uczestniczyć w wycieczce, w celu rezerwacji biletów oraz autokaru.

      9. Wszystkie dzieci, których karty zgłoszeniowe zostały złożone w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach, zostały zakwalifikowane do udziału w półkoloniach.

      Kierownik półkolonii,

      Karolina Milewska