• Aktywna Tablica SPE 2022

   • Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

    Program umożliwia stworzenie w szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    W ramach Aktywnej Tablicy nasza szkoła zakupiła monitor interaktywny 65", laptopy i specjalistyczne oprogramowanie.
     
    Podjęliśmy również współpracę ze Szkołą Podstawową nr 7 i Szkołą Podstawową nr 5 w Skierniewicach.
    Funkcję koordynatora odpowiedzialnego za współpracę pełni p. Aleksandra Szuplewska.
     
     Cele ogólne programu:
    1. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -  komunikacyjnych:  zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i postaw, jakie mogą być użyteczne podczas wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych,
    2. Tworzenie rozwiązań - wypracowanie narzędzi, scenariuszy, materiałów, które są pomocne w radzeniu sobie z pracą w kontekście indywidualnych zadań zawodowych.
     
    HARMONOGRAM SPOTKAŃ W RAMACH
    MIĘDZYSZKOLNEJ SIECI WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK
    „Aktywna tablica”
    1.    Spotkanie organizacyjne:
    •    Integracja uczestników sieci
    •    Rozpoznanie potrzeb i zasobów
    •    Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań
     
    2.    Spotkanie robocze:
    •    Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami
    •    Tworzenie nowych rozwiązań
     
    3.    Spotkanie podsumowujące:
    •    Podsumowanie i omówienie pracy sieci
    •    Ewaluacja